Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

protasis stoiximatos 28-05-2011

<div style="width:650px;text-align:right;line-height:11px;"><iframe src="http://ticker.agones.gr/ticker2_scroll_show.php?speed=800&color=000000&color2=00aa00&bgcolor=363942&bgcolor2=ffffff&width=650&font=10"
         width="650" height="21" scrolling=no marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 border=0
         style="border:0;margin:0;padding:0;"></iframe>
    <br><div style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:10px;background-color:#363942;color:#C9C6BD;">powered by <a style="font-size:10px;color:#C9C6BD;text-decoration:none;" href="http://agones.gr">Agones.gr</a> - <a href="http://agones.gr" style="font-size:10px;color:#C9C6BD;text-decoration:none;">livescore</a></div></div>235 1    239 1    761 basket 2      219 1    227 1   223 over   165 1 kai under     218 1  232 1     216 1 kai under 229 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου