Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

livescores

<div style="width:250px;text-align:right;line-height:11px;">
        <iframe src="http://ticker.agones.gr/ticker2_vscroll_show.php?speed=1500&color=000000&color2=00aa00&bgcolor=363942&bgcolor2=ffffff&bgcolor1=efefef&font=11&width=250&height=250"
         width="250" height="250" scrolling=no marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 border=0 style="border:0;margin:0;padding:0;"></iframe><br><div style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:10px;background-color:#363942;color:#C9C6BD;">powered by <a style="font-size:10px;color:#C9C6BD;text-decoration:none;" href="http://agones.gr">Agones.gr</a> - <a href="http://agones.gr" style="font-size:10px;color:#C9C6BD;text-decoration:none;">livescore</a></div></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου